Syndicus Brussel

Syndicus Brussel heeft een uniek systeem ontwikkeld om verschillende soorten en merken regeltechnische installaties vanaf iedere locatie op afstand te beheren en te besturen. Zo kunnen klachten en storingen zeer snel en adequaat worden verholpen. Onze klanten blijven de regie houden en hebben middels Syndicus Brussel continue inzicht in hun locaties, systemen, uitvoeringen, planningen en kosten.

Syndicus Brussel raaplegen

Vanzelfsprekend zijn wij 24/7 bereikbaar voor spoedeisende storingen en/of calamiteiten.

Syndicus BrusselGebouwenbeheer Syndicus Brussel is een multidisciplinaire complexe aangelegenheid. Voor installaties met speciale technieken volgen onze ingenieurs en techniekers continu opleidingen en oefensessies om de evolutie op dit vlak te volgen. Door de intense samenwerking met de fabrikant staat er steeds een professioneel team klaar om deze projecten op te volgen en tot een goed resultaat te brengen.

Met ETI hebt U één enkel aanspreekpunt voor het geheel van deze diensten. Dat vereenvoudigt aanzienlijk uw day-to-day operaties en zorgt ervoor dat U zich ten volle en in alle vertrouwen kunt concentreren op uw eigen core business.

Heeft U hierover vragen of hebt u een concreet project? Contacteer dan Syndicus Brussel voor meer informatie. Wij overtuigen U graag met onze referenties.

Easy Syndic Brussel

Syndicus Brussel Easy Syndic is aanwezig in Brussel !

Onze Syndicus Brussel opende zijn eerste kantoor in Brussel. Vind uw vastgoedbeheerder gespecialiseerd in kleine appartementsgebouwen in Brussel (adres: Louizalaan 251, 1050 Brussel). Vandaag is Easy Syndi Syndicus Brussel c ook aanwezig in de steden Antwerpen, Gent en Hasselt.

Bent u op zoek naar een vastgoedbeheerder voor kleine gebouwen in Brussel ? Of wilt u van syndicus veranderen en woont u in Brussel ?

Easy Syndic Syndicus Brussel  is de goedkoopste syndic van België. U profiteert van voordelige tarieven, overzichtelijk en passend bij de grootte van uw residentie.

Een professionele syndicus benoemen

Bij heel veel kleine residenties is men snel geneigd om een mede-eigenaar te vragen de rol van syndicus op zich te nemen aangezien de diensten van een professionele syndicus vaak te zwaar zouden doorwegen op de jaarlijkse lasten van de mede-eigendom. Maar de verantwoordelijkheid van een syndicus, zelfs bij de vrijwillige syndicus, mag echter niet onderschat worden. Wat moet je juist weten om je eerste Syndicus Brussel aan te stellen?

Van syndicus veranderen

De verlenging van het mandaat van de syndicus wordt beslist op de jaarlijkse algemene vergadering van de mede-eigenaars met inachtneming van de duur en de voorwaarden van het contract dat de mede-eigendom aan de syndicus verbindt. Zijn contract kan echter te allen tijde worden opgezegd door een eenvoudige beslissing van een gewone of buitengewone Algemene Vergadering van de mede-eigenaars, en volgens de voorwaarden die in dit contract zijn vastgelegd. De mede-eigenaars kunnen dus aan hun syndicus vragen om, wanneer zij dat wensen, een Algemene Vergadering bijeen te roepen om van syndicus te veranderen. Het is voldoende om de syndicus hiervan via gewone post te informeren. De syndicus moet deze Vergadering bijeenroepen en op de agenda, naast de wettelijke punten, “benoeming van de syndicus” vermelden.

De oprichting van uw vereniging van mede-eigenaars

Easy Syndic zorgt van A tot Z voor de volledige administratie gelinkt aan de creatie van uw mede-eigendom: van de opmaak van de contracten tot de oproep tot storting van de fondsen en voorzieningen, de audit van uw gebouw, de opening en/of overname van een bankrekening, de oprichting van de Vereniging voor Mede-Eigenaars (VME) in de beheerssoftware, de uitwerking van het jaarbudget alsook de analyse en keuze van de verzekeringscontracten en de organisatie van de eerste Algemene Vergadering van uw VME.